ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

– Språkrådet er velkomne til Volda/Ørsta

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Høgskulen i Volda og Volda og Ørsta kommunar er klare til å ta i mot Språkrådet om det blir...

Bergen: – Språkrådet ska hem

– Eg vil vere offensiv og seie «velkommen til Bergen». Det blir mykje og ofte diskutert om å flytte institusjonar ut av Oslo, men...

– Språkrådet må vere i Oslo eller Bergen

Eit fleirtal på Stortinget vurderer å flytte Språkrådet ut av Oslo, men Noregs Mållag er bekymra for at det vil gå ut over kompetansen.  Styret...

Sogn og Fjordane ønskjer seg Språkrådet

Viss Språkrådet også skal flytte ut av hovudstaden, er Sogn og Fjordane villige til å ta det imot. – Fylket vårt bør setje seg som...

Bokstaven Å er hundre år

– I 1917 var det ei stor rettskrivingsreform, og der blei det tilrådd at å blei brukt i staden for dobbel a, seier seniorrådgjevar Sturla...

«Ikkje privatiser språket»

Kronikken har stått på trykk i Klassekampen. I Noreg har vi tradisjon for at språknormering er ei offentleg oppgåve. Ivar Aasens landsmål oppstod som ein...

– Flytt normeringa frå Språkrådet

 Språkrådet har i dag fullmakt til å endra skrivemåte og bøying av ord i bokmål og nynorsk, og til å fastsetje skrivemåten av nye ord i...

Dette er årets nyord

– Skal våre verdiar vinna, må me også få til det me kan kalla «kvardagsintegrering,» sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale for 2016. Ifølgje seniorrådgivar...

Null nynorsk i Politidirektoratet

– Bruken av nynorsk i Politidirektoratets teksttilfang har gått merkbart ned sidan sist de rapporterte til oss. På nettsidene dykkar er bokmål nesten einerådande,...

Ordbøker kan bryta lova

Er det meir kvinneleg å syte, slik Nynorskordboka kan få oss til å tru? Forfattar og Framtida.no-spaltist Sigrid Sørumgård Botheim skriv om gamaldagse kjønnsstereotypiar i...
ANNONSE

MEIR OM Åse Wetås

MEST LESE