ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema NAV

Tema: NAV

Deler ut pris for «alternative fakta»

I år deler Humanistisk Ungdom for første gong ut prisen Tenkekassa. Prisen går til ein person eller medieaktør som har misbrukt sin offentlege posisjon...

Dobling av unge uføretrygda

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymra over at talet på uføretrygda i alderen 20 til 29 år er nær dobla dei ti siste åra.  – Dette...

Eit springbrett ut i arbeidslivet

– Me får hjelp til å skriva søknadar, får informasjon om kor ein kan søka jobbar og få bedriftsbesøk, fortel Malin Valen Karlsen (19). Ho...

– Regjeringa bommar på unge utanfor arbeidslivet

I dag tysdag 18. oktober er det høyring i Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet. I budsjettet legg regjeringa fram ei ungdomssatsing på 30 millionar...

Her er arbeidsløysa størst

I løpet av juli vart det 500 færre heilt arbeidslause, viser tal frå NAV. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak minka med...

Fleire unge uføre enn nokon gong før

Det siste talet er frå juni i år og er 6.000 høgare enn i same månad for sju år sidan, skriv Stavanger Aftenblad. – Det...

Unge skammar seg mindre over å gå til NAV

Sosialhjelp, eller «stønad til livsopphald», som det heiter no, var lenge siste utveg. Å ta imot desse pengane hadde mykje stigma knytt til seg,...

Tilrår lengre støtte frå barnevernet

Høgskulen i Oslo og Akershus skriv hos Forskning.no om barnevernsbarn sin overgang til vaksenlivet. Dette er barn og unge vaksne som oftare får sosialhjelp,...

Halvparten meiner det er for lett å utnytte NAV

Éin av fem, eller 19 prosent av dei spurde, synest det er altfor lett å jukse til seg pengar frå Nav. Kvar tredje spurde,...

Har dei mest nøgde brukarane

Innbyggjarundersøkinga som i dag vert lagt fram av Difi (Direktoratet for forvalting og IKT), viser at folkebiblioteka er den mest populære offentlege tenesta i...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE