ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgskulen i Volda

Tema: Høgskulen i Volda

– Språkrådet er velkomne til Volda/Ørsta

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Høgskulen i Volda og Volda og Ørsta kommunar er klare til å ta i mot Språkrådet om det blir...

Tek over Nynorsksenteret

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Høgskulen har vore vertsinstitusjon for det som vanlegvis blir kalla Nynorsksenteret sidan etableringa i 2005. Frå 1. januar skal...

Sjå fordelinga av 2500 nye hyblar

Regjeringa har i statsbudsjettet for 2017 løyvd pengar til 2.500 nye studentbustadar på landsbasis. Sjå heile fordelinga nedst i saka.   –Tilgang på rimelege og tilgjengelege studentbustadar...

Kan ei fluge føle?

Bevisstheita vår, opplevinga vi har av omverda og oss sjølve, er i hovudsak eit resultat av biologiske prosessar i hjernen. Sidan menneskehjernen er eit...

HVO vil ha digital eksamen for alle neste år.

– Det er ein klar fordel at eksamensavviklinga vert mest mogleg lik kvardagen, seier prosjektleiar for digital eksamen ved Høgskulen i Volda (HVO), Hilde...

Høgskulen i Sogn og Fjordane takkar nei til Volda

Høgskulen i Volda vil gjerne snakke fusjon med Høgskulen i Sogn og Fjordane, medan HiSF-styret går for fusjonsforhandlingar med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund. Styra...

Journaliststudentar til OL

Saka var først publisert i Møre-Nytt.  26 journaliststudentar frå Høgskulen i Volda er på plass på Lillehammer for å dekke ungdoms-OL. Dei 10 studentar frå Volda...

UiB: Volda bør bli knutepunkt

Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen vurderer å søkje om pengar til eit felles senter for framifrå utdanning i mediefag. Eit samarbeid om...

Volda vil samarbeida med UiB

Universitetet i Bergen (UiB) sende tidlegare i haust eit intensjonsnotat til Høgskulen i Volda (HVO) med ønske om eit framtidig og tettare samarbeid. Mediefag...

Språksamlingane til Vestlandet

– Saka om språksamlingane og vitskaplege ordbøker blir løyst. Kunnskapsdepartementet har bestemt at Universitetet i Bergen tek over språksamlingane frå Universitetet i Oslo, seier...
ANNONSE

MEIR OM Høgskulen i Volda

MEST LESE