ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Dette blir forbode på eksamen

Går du med armbandsur, må du frå no av ta det av deg før du går opp til eksamen ved Universitetet i Oslo (UiO)....

Bli lærar, få 50.000 kroner sletta av studielånet

Det er dei som startar på lærarstudiet i haust og som fullfører eit femårig løp, som vil få sletta delar av studielånet sitt. – Regjeringa...

– Kunnskap er det som vil gjere oss berekraftige

– Det er viktig at studentar har ein organisasjon som løftar studentane si stemme til regjering, stortinget, myndigheiter og samfunnet. Det er NSO, skriv...

Mangel på studieplassar

Ønskje om nye impulsar, mangel på studieplassar i Noreg, karrieremoglegheiter og kvalitetsvurderingar er blant dei viktigaste årsakene til at nordmenn vel studiar i utlandet....

Berre to nye oljestudentar

I 2014, før oljeprisfall og 50.000 stillingskutt i bransjen, var det 60 førsteårsstudentar i petroleumsfag ved NTNU. I år er det berre to.  På petroleumsfag...

Sjå fordelinga av 2500 nye hyblar

Regjeringa har i statsbudsjettet for 2017 løyvd pengar til 2.500 nye studentbustadar på landsbasis. Sjå heile fordelinga nedst i saka.   –Tilgang på rimelege og tilgjengelege studentbustadar...

Slik vil regjeringa skape betre utdanning

Saka er henta med velvilje frå Studvest. I dag la regjeringa fram stortingsmeldinga «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», som presenterer tiltak som skal heve...

No skal det bli vanskelegare å kome inn på utdanningar

– Det er ei myte at det ikkje har noko å seia for kvaliteten kven som blir tatt inn på studiet, sa kunnskapsminister Torbjørn...

Vil innføre praksis i alle studiar

Studentar som skal bli legar, sykepleiarar, lærarar og advokatar er blant gruppene som allereie har praksis i arbeidslivet som ein del av utdanninga. Dei to...

– Studentane er for dårlege

I fleire år har Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) spurt studentane ved norske universitet og høgskular kva dei meiner om utdanninga si...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE