ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helse

Tema: Helse

Nytt lovforslag: – Alle kommunar må ha psykolog

Regjeringa vil lovfeste eit krav om at alle norske kommunar skal ha psykolog frå 2020. – Vi har alle ei psykisk helse. I dag er...

Unge misnøgde med legen

Ei ny spørjeundersøking Norstat har utført på vegner av Forbrukarrådet, viser at unge under 30 år er meir misnøgde med kommunikasjonen med lege og...

Testar smakssans hos kreftpasientar

– Om eg skal vere slem, testar eg denne her på tunga til kollegaene mine. Då får dei køyrd smaksløkane sine litt, forklarar stipendiat...

Vil fjerne eigendel for unge hos legen

Ungdom mellom 16 og 18 år bør sleppe å be foreldra om pengar for å betale eigendelen ved legebesøk, meiner pasient- og brukaromboda, politikarar...

Stadig færre tar abort

Talet viser ein nedgang på 6 prosent frå året før. Nesten ni av ti abortar, 87,5 prosent, vart gjennomført med medikament, ein auke frå 45...

Ja til blodprøve som kan avdekkje Downs

Helsedepartementet godkjenner bruk av blodprøven NIPT for å redusere behovet for morkake- og fostervassprøvar hos gravide med rett til fosterdiagnostikk.  Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har...

Barn kan ha fått feil diagnose som psykisk utviklingshemma

Tv2 melde sundag kveld at eit ukjent tal barn og unge i Noreg kan ha fått diagnosen lett psykisk utviklingshemma - utan at dei...

Dobling av unge uføretrygda

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymra over at talet på uføretrygda i alderen 20 til 29 år er nær dobla dei ti siste åra.  – Dette...

Ikkje gi mat til apane

– Då apeflokken forlot overnattingsplassen sin, leita vi fram dei ferske avføringane, fortel John James Debenham. Han fortel om feltarbeidet i oktober 2015, då han...

Ungdomsparti-ja til eggdonasjon

Det kjem fram i ei utspørjing gjort av Aftenposten denne veka. Kristeleg Folkepartis Ungdom er mot, medan Senterungdommen og Raud Ungdom ikkje har konkludert enno. Framstegspartiets Ungdom,...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE